LAJOS SZALAY - FIGURA CON PAJARO - Tinta s/papel - 41 x 31 cm.